RStech technische documentatie

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

Definitie volgens WikiPedia:

Technische documentatie is meestal de beschrijving van een technisch product of proces. Dit kan bijvoorbeeld een handleiding bij een apparaat zijn, maar ook instructiemateriaal bij een productieproces in een fabriek.

Het maken van technische documentatie vereist een goed inlevingsvermogen in zowel de opdrachtgever als de doelgroep en kennis van zaken om het jargon als een duidelijk verhaal te kunnen overbrengen.
Om ellenlange uitweidingen in technisch jargon te voorkomen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van plaatjes (motto: 1 plaatje zegt meer dan duizend woorden). Iedereen kent wel de telefoonboekdikke handleidingen die niet of nauwelijks gebruikt worden, daarom hanteert RStech het Minimal Manual concept d.w.z. alleen die informatie aanbieden die op dat moment van toepassing is. RStech combineert technische kennis met creativiteit.
Voor CE-markering is het binnen de Europese Economische Ruimte (EER) noodzakelijk Technische Documentatie mee te leveren met het product. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van de voor CE-markering aangegeven richtlijnen en de diverse normen die van toepassing zijn (bijv. NEN 5509 in Nederland, IEC/IEEE 82079-1 internationaal, ANSI Z535.6 in Amerika).

Enkele voorbeelddocumenten die RStech kan verzorgen: